Retourbeleid

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hygiëneproducten zoals oorbellen, waarvan de verzegeling na levering wordt verbroken, kunnen niet worden geretourneerd.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in ontvangst heeft genomen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat de overeenkomst wordt herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping (link) gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te versturen. 

Gevolgen van de annulering

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan van ons terug, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardbezorging die wij aanbieden), in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om het contract te herroepen. Als u slechts een deel van uw bestelling retourneert, worden de verzendkosten niet gerestitueerd. Wij betalen u terug met dezelfde betaalmethode waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval worden voor deze vergoeding geen kosten in rekening gebracht. We kunnen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen, maar in alle gevallen niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons de beslissing tot ontbinding van de overeenkomst heeft medegedeeld. U bent op tijd als u de goederen retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

Ons retouradres
Keizersgracht 391 A
1016 EJ Amsterdam
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.